ActueelVeel lagere hypotheek voor huizenkopers met private leaseauto

Huizenkopers met een private leaseauto die een hypotheek willen afsluiten, kunnen vanaf 1 april veel minder lenen. Vanaf dan moeten hypotheekaanbieders rekening houden met de werkelijke, volledige lasten van het private leasecontract.

De wijziging komt voort uit de manier waarop BKR per 1 april private leasecontracten gaat registreren. Voortaan wordt bij nieuwe leasecontracten 100 procent van het totale leasebedrag geregistreerd. Tot nu toe was dat 65 procent.

Private lease

Steeds meer mensen kiezen voor een private leaseauto. Met private lease huur je een auto voor een langere periode (in de praktijk tussen de 12 en 60 maanden). Je wordt na afloop van de leaseduur geen eigenaar van de auto. Je betaalt een vast bedrag per maand (het leasebedrag), afhankelijk van de leaseduur en het aantal kilometers dat je per jaar rijdt. Het leasebedrag bestaat uit een financiële en een servicecomponent. De financiële component bestaat uit rente en aflossing. De servicecomponent bestaat uit de verzekeringspremie, onderhoud en belasting. Brandstof, eigen risico bij schade en boetes maken geen deel uit van het leasebedrag en moet de leaserijder zelf nog betalen.

Invloed private leaseauto op leencapaciteit vanaf 1 april

Vanaf 1 april staat bij BKR voor nieuwe private leasecontracten 100 procent van het totale leasebedrag geregistreerd, inclusief de servicecomponent dus. De reden hiervoor is de aangepaste leennormenmethodiek voor consumptieve kredieten per 1 april 2021. Daarin vindt de correctie voor servicekosten van de private leaseauto plaats via een afslagbedrag in euro’s in de leennormen. Een afslagpercentage in de registratie bij BKR is daardoor niet meer logisch.

Vervolgens moet de hypotheekaanbieder voortaan het hoogste bedrag op de maximale woonlast per maand corrigeren in tegenstelling tot de situatie voor 1 april. Er wordt dus gekeken naar enerzijds de werkelijke maandlast van het leasecontract en anderzijds een fictieve maandlast van 2% van het bij BKR geregistreerde bedrag (per 1 april: 100% van het totale leasebedrag). Van de twee wordt het hoogste bedrag gebruikt in de berekening.

De impact van de nieuwe regels op de leencapaciteit is dus groot en wordt bij hogere leasebedragen en langere looptijden alleen maar groter. Houd er dus rekening mee dat met een private leasecontract je leencapaciteit aanzienlijk afneemt.