DienstverleningHypothekenOndernemer/zzp’er

Ondernemer/zzp'er

Voor de bepaling van je maximale financiering gaat een geldverstrekker uit van het gemiddelde saldo fiscale winst van de laatste drie jaar met als maximum het inkomen van het laatste jaar.

Maar ook als je korter dan 3 jaar zelfstandig ondernemer bent zijn er mogelijkheden.

Bij veel geldverstrekkers kun je als je ten minste één boekjaar inkomen hebt verdiend als ondernemer dit inkomen (gedeeltelijk) meetellen als toetsinkomen. Daarnaast zijn er nog diverse maatwerkoplossingen te bieden. Onze adviseurs kunnen je hier meer over vertellen!

Voor de vaststelling van het inkomen hebben wij in ieder geval de jaarcijfers en de IB aangiften nodig van de laatste drie jaar (of korter bij een startende ondernemer).