Senior

Ik wil een hypotheek (aanpassen) en ik ben 56+

Om maar meteen een belangrijk misverstand de wereld uit te helpen: aan een hypotheek zit geen maximale leeftijd. Je AOW en pensioen zijn de meest betrouwbare inkomens, omdat het zeker is dat je deze inkomsten gedurende de looptijd van de hypotheek ontvangt. Geldverstrekkers zien je daarom graag als klant.

Toch kan het zijn dat je als 56-plusser minder hypotheek kunt krijgen. De AOW-leeftijd is in 2022
66 jaar en zeven maanden. Geldverstrekkers houden al 10 jaar voorafgaand aan de pensioendatum rekening met je toekomstig pensioeninkomen. Als deze pensioenuitkering lager is dan je huidige inkomen, dan kan het dus zijn dat je minder kunt lenen of dat er aanvullende eisen door de geldverstrekker gesteld worden. Hierdoor kan het lastiger zijn om een hypotheek voor een nieuwe woning af te sluiten.
Dit betekent zeker niet dat er geen mogelijkheden zijn. Vaak heb je op deze leeftijd een behoorlijke overwaarde opgebouwd die je in kunt zetten. Daarnaast mag een geldverstrekker bij senioren, onder voorwaarden, afwijken van de gebruikelijke inkomenstoets. Dit houdt in dat er niet gerekend wordt met het pensioeninkomen, maar dat er gekeken wordt naar de betaalbaarheid van de woonlast.

Hypotheek en Pensioen

Meestal ga je na het bereiken van de AOW leeftijd minder belasting betalen, doordat een deel van je inkomen in een lager belastingtarief valt. Het kan zijn dat je daardoor minder hypotheekrenteaftrek krijgt, waardoor de nettolasten toe zullen nemen.

Bent je benieuwd naar jouw situatie na je pensionering? Neem contact met ons op, zodat wij dit voor je kunnen berekenen.

Levensloopbestendig maken woning

Wij kunnen verschillende mogelijkheden bieden om door middel van een seniorenhypotheek het mogelijk te maken om je woning aan te passen en levensloopbestendig te maken.

Mantelzorgwoning

Steeds meer ouderen kiezen ervoor om door hun kinderen verzorgd te worden in plaats van te worden opgenomen in een verzorgings- of verpleeginstelling. Hierbij kan er een gedeelte aan een bestaande woning gebouwd worden, een mantelzorgwoning. Een mantelzorgwoning is een tijdelijke wooneenheid, waarin degene die zorg nodig heeft of de mantelzorger gaat wonen. Als er hypotheek op het huis gevestigd is, moet er aan de geldverstrekker toestemming gevraagd worden om de ouders op hetzelfde adres te laten wonen.

Bij een vaste aanbouw aan de woning kan je mogelijk een (aanvullende) hypotheek afsluiten. De rente van deze hypotheek is niet aftrekbaar, omdat een mantelzorgwoning niet kwalificeert als eigen woning. Als een hypothecaire lening niet mogelijk is, dan kan ook financieren door middel van een persoonlijke lening nog een optie zijn.

Wij helpen je ook als senior graag verder om de mogelijkheden voor je te bekijken.