Ontbindende voorwaarden

Op het moment dat je bod geaccepteerd is, zijn er waarschijnlijk nog zaken onzeker. Je weet nog niet of je de financiering rond krijgt en je hebt nog geen zicht op de bouwkundige staat van de woning. Als dit ook voor jou geldt, spreek dan ontbindende voorwaarden af.

 

Voorbeelden ontbindende voorwaarden:

Voorbehoud van financiering

Wij adviseren altijd om een voorbehoud van financiering af te spreken met de verkoper. Je kunt dan nog afzien van de koop als de hypotheek door een geldverstrekker wordt geweigerd binnen de termijn die in de ontbindende voorwaarde staat genoemd. Normaal gesproken zou een termijn van 6 tot 8 hier voldoende voor moeten zijn. In deze periode moet je de financiering voor de woning rond krijgen. Lukt dat niet, dan kan je de koop kosteloos laten ontbinden. Daar heb je wel de afwijzing van de geldverstrekker voor nodig.

Voorbehoud van NHG-financiering

Het afsluiten van een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) biedt een aantal voordelen, zoals een lagere rente en meer zekerheid voor jou en de geldverstrekker. Als je een hypotheek met NHG af wil sluiten, is het maximale bedrag wat je kunt lenen in 2022 EUR 355.000 (met energiebesparende voorzieningen EUR 376.300). Als je je hypotheek alleen met NHG af wilt sluiten, dan kan je als ontbindende voorwaarde laten opnemen dat de koop niet doorgaat als je de hypotheek niet met NHG af kunt sluiten. 

Voorbehoud bouwkundige keuring

Zeker bij een oudere woning is het aan te raden om een voorbehoud bouwkundige keuring op te laten nemen in de koopovereenkomst. Tijdens een bouwkundige keuring wordt er bepaald hoe de woning die je wilt kopen er technisch aan toe is. Door het opnemen van deze voorwaarde in de koopovereenkomst en de keuring voorafgaand aan de koop te laten uitvoeren, zorg je ervoor dat je niet voor verrassingen komt te staan. Als er uit de bouwkeuring technische mankementen naar voren komen waar je als koper niet van op de hoogte was, mag je ervoor kiezen de koopovereenkomst te ontbinden. Je kunt ook afspreken dat als blijkt dat de herstelkosten meer dan een bepaald bedrag bedragen (bijvoorbeeld EUR 10.000), je van de koop afziet.

Voorbehoud huisvestingsvergunning

Als je aanspraak wilt maken op een goedkope woning in jouw gemeente, dan vraag je een huisvestingsvergunning aan. Met een huisvestingsvergunning ziet de gemeente erop toe dat goedkope woningen worden verhuurd en verkocht aan mensen met een lager inkomen. Je moet dan aan een aantal voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor de vergunning. Je moet bijvoorbeeld wonen en/of werken in de regio en de woning moet passen bij jouw inkomen en gezinssamenstelling. De gemeente maakt vervolgens de afweging of je in aanmerking komt.

Het kan dus zijn dat je uiteindelijk geen vergunning krijgt. Door het opnemen van een voorbehoud huisvestingsvergunning, kan je de koopovereenkomst ontbinden als je binnen de gestelde termijn geen huisvestingsvergunning krijgt. 

Stilzwijgend verlopen

Als de verkoper niets hoort en de data van de ontbindende voorwaarden zijn verstreken, wordt de koop definitief. Er kan daarna geen beroep meer worden gedaan op ontbindende voorwaarden.  Zet de data van de ontbindende voorwaarden daarom goed in je agenda, want het kan grote gevolgen hebben wanneer je te laat bent. Soms is het nodig de datum van de ontbindende voorwaarden te verlengen door bijvoorbeeld vertraging in het hypotheektraject. Vraag uitstel indien je meer tijd nodig hebt om een finaal akkoord te krijgen.

Koopovereenkomst ontbinden

Ontbindende voorwaarden zijn belangrijk omdat ze je voor grote financiële problemen kunnen behoeden. Maar als je ontbindt op grond van ontbindende voorwaarden, moet je dit altijd binnen een afgesproken termijn doen. Daarnaast moet je bewijs overhandigen dat jouw beroep op die voorwaarden onderbouwt. Er moet echt een plausibele reden zijn om de koopovereenkomst te kunnen ontbinden.