Notaris

Enkele dagen voor de eigendomsoverdracht (passeren) van de woning maakt de notaris een concept van de eigendomsakte, de hypotheekakte en de nota van afrekening op. Het is belangrijk dat je deze stukken goed nakijkt. Wij vragen de hypotheekakte en de nota van afrekening ook op bij de notaris om deze op een aantal punten te controleren. Vervolgens nemen wij contact met je op om deze stukken met je te bespreken.

De datum van de eigendomsoverdracht: een spannend moment, want met het bezoek van de notaris word je echt eigenaar van je aangekochte woning. Zowel jij als de verkopende partij tekenen bij de notaris de eigendomsoverdracht. Daarnaast wordt de hypotheekakte door jou/jullie getekend.

Van harte gefeliciteerd. De woning is nu echt van jou.
Veel woongenot gewenst!