DienstverleningHypothekenMijn hypotheek aanpassenSchuld-marktwaardeverhouding aanpassen

Schuld-marktwaardeverhouding aanpassen

Als de waarde van jouw/jullie woning is gestegen, kan de hoofdsom van je hypotheek in een lagere schuld-marktwaarde klasse (risicoklasse) komen. Hierdoor kan de renteopslag tussentijds lager worden of zelfs vervallen. Let op: dit geldt niet voor een NHG-hypotheek. Om de recente waarde van je woning aan te tonen, kun je de meest recente WOZ-beschikking of een nieuw taxatierapport aanleveren.

De renteopslag kan ook tussentijds lager worden of zelfs komen te vervallen als door (extra) aflossingen de schuld-marktwaardeverhouding aangepast is. De meeste geldverstrekkers passen dit automatisch aan, maar het is goed om dit in de gaten te houden.

Neem contact met ons op om te laten berekenen of aanpassing van de schuld-marktwaarde voor jou/jullie interessant is.