Een bestaande woning verbouwen

Het kan zijn dat je je bestaande woning wilt renoveren of uitbreiden. Soms kun je dit uit eigen middelen betalen, maar het kan ook zijn dat dit niet toereikend is.

Wij helpen je graag om de mogelijkheden te bekijken om dit te financieren door het verhogen van je huidige hypotheek.

Bij een verbouwing kan je gebruik maken van een bouwdepot.

Het bedrag voor het verhogen van de hypotheek is niet altijd hetzelfde als het bedrag van de verbouwingsspecificatie. De geldverstrekker vraagt een taxatierapport met een waarde vóór en een waarde ná verbouwing. De taxateur bepaalt wat de waardevermeerdering is voor jouw huis door deze taxatie. Je kunt niet meer lenen dan de waarde na verbouwing, tenzij je kiest voor energiebesparende voorzieningen.

Tegenwoordig bieden ook steeds meer geldvestrekkers een korting op de hypotheekrente als je energiebesparende maatregelen doorvoert.

Vraag ons naar de mogelijkheden.