Zorg en inkomen

Zorgverzekering

Er is de laatste jaren veel veranderd op het gebied van de zorgverzekering. Wat blijft, is uw behoefte aan een betrouwbare en passende dekking voor uw ziektekosten. Iedereen heeft zo zijn wensen. Wij kunnen u verschillende zorgverzekeraars en zorgpakketten aanbieden.

Hieronder vindt u de overzichten van de premies en dekkingen die wij u kunnen aanbieden:

Online Zorgpolis Van den Berg Verzekeringen voor Particulieren

Online Zorgpolis Van den Berg Verzekeringen voor Zelfstandigen

ONVZ 

Het is mogelijk dat u in aanmerking komt voor een collectiviteitskorting, vraag ons naar de mogelijkheden.

Inkomen

In Nederland hebben wij een breed scala aan sociale regelingen die voorzien in een uitkering bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. Dat kan de indruk wekken dat, ingeval je arbeidsongeschikt of ziek wordt, de zaken zonder meer goed geregeld zijn. De ervaring leert echter dat dit meestal niet het geval is. De uitkeringen zijn echt basisvoorzieningen en de praktijk leert dat het geen uitzondering is dat mensen die hier onverhoopt mee te maken krijgen, tussen de 30 en 50% terugvallen in hun inkomen.

Wilt u in kaart gebracht zien hoe uw financiële situatie is in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid?

Klik hieronder op de groene knop, dan nemen wij met u contact op.