Koopovereenkomst

Als je bod is geaccepteerd, teken je een (voorlopige) koopovereenkomst. Een voorlopige koopovereenkomst is niet zo vrijblijvend als het misschien klinkt. Met het tekenen van de (voorlopige) koopovereenkomst is de koop voor de verkoper gelijk bindend. De koper heeft dan nog drie dagen wettelijke bedenktijd. Nadat de bedenktijd voorbij is, kan je als koper alleen nog onder de koopovereenkomst uit als je rechtsgeldig een beroep doet op een ontbindende voorwaarde.

We adviseren je om altijd ontbindende voorwaarden op te laten nemen in het koopcontract. Lees hier meer over de belangrijkste ontbindende voorwaarden.

Als de koopovereenkomst getekend is én de eventuele ontbindende voorwaarden verstreken zijn, wil de verkoper er natuurlijk zeker van zijn dat jij de woning ook echt gaat kopen. Daarom vraagt de koper in de koopovereenkomst meestal een waarborgsom van tien procent van de koopsom. Deze moet naar de notaris overgemaakt worden. Dit is meestal een behoorlijk bedrag. Als je dit niet zelf als spaargeld beschikbaar hebt, kan je kiezen voor een bankgarantie.
Kom je
als koper je verplichtingen niet na, dat moet je een boete betalen. Die boete is meestal even groot als het bedrag van de waarborgsom.

Als koper heb je een onderzoeksplicht. Let daarom goed op specifieke clausules in de koopovereenkomst.

In de bijlage van de koopovereenkomst is een lijst met roerende zaken opgenomen. Dit zijn zaken die niet aard- en nagelvast aan de woning zitten, zoals bijvoorbeeld de gordijnen. Spreek van te voren goed af wat de verkoper achterlaat in de woning en of je hier als koper nog een aanvullend bedrag voor moet betalen.

In de koopovereenkomst wordt ook de overdrachtsdatum genoemd. Op deze datum wordt de eigendoms- en hypotheekakte getekend bij de notaris en worden de sleutels overhandigd. Let er bij het vaststellen van deze datum op dat de hypotheekofferte dan nog geldig is.

Tot slot

Vraag één van onze hypotheekadviseurs of zij met je mee willen kijken of er nog vreemde dingen in de concept koopovereenkomst staan met betrekking tot de financiering. Wij kijken graag even met je mee!