Hypotheekvormen voor een doorstromer

Annuitaire hypotheek

Bij een annuïtaire hypotheek betaal je een vast bedrag per maand dat uit een deel rente én een deel aflossing bestaat. Zolang het rentepercentage en de looptijd niet wijzigen, blijft dit bedrag gelijk. Aan het einde van de looptijd is de hypotheek helemaal afgelost.

Lineaire hypotheek

Bij een lineaire hypotheek betaal je maandelijks aflossing en een deel rente. Ieder maand betaal je hetzelfde bedrag aan aflossing. Hierdoor daalt de hypotheekschuld net als de rentelasten in een rechte lijn (lineair). Aan het einde van de looptijd is de hypotheek helemaal afgelost.

Aflossingsvrije hypotheek

Een aflossingsvrije hypotheek is een hypotheekvorm waarbij je tot de einddatum alleen rente betaalt. Omdat je niet aflost, moet je de lening op de einddatum in één keer aflossen. Je hypotheekschuld blijft gedurende de hele looptijd hetzelfde, tenzij je ervoor kiest om tijdens de looptijd aflossingen te doen. Sinds 2013 is deze vorm voor nieuwe hypotheken alleen mogelijk in box 3 (niet aftrekbaar).

(Bank)spaar hypotheek

Een (bank)spaarhypotheek is een combinatie van een aflossingsvrije lening en een spaarrekening. Aan het einde van de looptijd los je (een gedeelte van) de (bank)spaarhypotheek af. De hypotheekrente is net zo hoog als de rentevergoeding op de spaarrekening. Sinds 2013 is het voor starters niet meer mogelijk een (bank)spaarhypotheek af te sluiten. Een reeds afgesloten bankspaarhypotheek kan meegenomen worden bij een verhuizing of oversluiten.

Verschillen tussen de hypotheekvormen

Annuïtair Lineair Aflossingsvrij (Bank)spaarhypotheek
Bruto maandlasten Blijven gelijk Nemen af Blijven gelijk Blijven gelijk
Netto maandlasten Nemen toe Nemen af Blijven gelijk Blijven gelijk
Te betalen rente Neemt af Neemt af Blijft gelijk Blijft gelijk
Mogelijkheid renteaftrek Ja Ja Alleen bij lening afgesloten vóór 1-1-2013 Alleen bij lening afgesloten vóór 1-1-2013
Aflossen verplicht Ja Ja Nee Geen reguliere aflossing, alleen premie.
Aflossing aan eind looptijd.
Hypotheekschuld Neemt af Neemt af Blijft gelijk tot einde looptijd. Blijft gelijk tot einde looptijd.