Verkorte looptijd bij hypotheek afgesloten na 1-1-2013

Sinds 2013 moeten nieuwkomers op de woningmarkt hun hypotheek volledig aflossen binnen maximaal 30 jaar. Bij doorstromers moet bij een aftrekbare annuïtaire of lineaire hypotheek die afgesloten is na 1 januari 2013 nagegaan worden hoe lang deze lening loopt. Deze lening moet immers in maximaal 30 jaar afgelost worden. Door de kortere looptijd kan er dus minder geleend worden. Het is daarom erg belangrijk om goed door ons te laten berekenen wat de maximale hypotheek in jouw situatie is.