Waarde woning

Naast een maximale leencapaciteit op basis van je inkomen, is er ook een maximale leengrens op basis van de waarde van de woning. De marktwaarde van de woning, ook wel vrije verkoopwaarde genoemd, wordt meestal vastgesteld door een taxateur.

De lening mag niet meer zijn dan 100% van de marktwaarde van de woning. Alleen bij investering in energiebesparende voorzieningen kan er maximaal 106% van de marktwaarde geleend worden.

Bij nieuwbouwwoningen is de marktwaarde meestal gelijk aan de stichtingskosten: de kosten van de grond, de bouwkosten architecten honorarium, rentekosten, legeskosten, advieskosten en eventueel meerwerk.

Zowel als bij een bestaande woning als een nieuwbouwwoning moet je rekening houden met bijkomende kosten. Verder heb je als doorstomer te maken met de bijleenregeling.