In loondienst

Ben je benieuwd wat je maximaal zou kunnen lenen voor de koop van een woning? Dat staat beschreven in de Gedragscode Hypothecaire Financieringen.

Je leencapaciteit wordt vastgesteld aan de hand het toetsinkomen van jou en je eventuele partner. Deze gegevens vermeldt jouw werkgever op een werkgeversverklaring.

Tegenwoordig accepteren ook veel geldverstrekkers de Inkomensbepaling loondienst.

 

Tijdelijk contract

Zonder intentieverklaring

Ook voor werknemers zonder vast contract is het mogelijk om een hypotheek te krijgen, maar daarvoor gelden wel voorwaarden.

Als je werkgever geen intentieverklaring heeft afgegeven, kijkt de geldverstrekker naar het gemiddelde bruto jaarinkomen uit de laatste drie kalenderjaren met als maximum het inkomen van het laatste jaar.

Daarnaast kun je met een tijdelijk contract (dus ook als flexwerker of oproepkracht) gebruik maken van de arbeidsmarktscan. Er wordt dan gekeken naar jouw opleidingsniveau, werkervaring, gedrag, motivatie arbeidsmarktpositie en je verdiencapaciteit voor de komende vijf jaar. Het rapport dat uit deze tool komt, kan gebruikt worden bij de hypotheekaanvraag. Zo worden je kansen op een hypotheek vergroot.

Met intentieverklaring

Als je een tijdelijk contract hebt, kun je vragen of je werkgever een intentieverklaring wil afgeven. Daarin staat dat bij gelijkblijvend functioneren en ongewijzigde bedrijfsomstandigheden de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd bij beëindiging daarvan opgevolgd door een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dit is een onderdeel van het standaardmodel van de werkgeversverklaring. Deze intentieverklaring is geen juridische toezegging voor een vaste aanstelling. Als je deze intentieverklaring krijgt, kunnen wij voor de vaststelling van je inkomen uitgaan van je huidige inkomen.

 

Verminderde leencapaciteit

Houd er verder rekening mee dat de volgende zaken de maximale leencapaciteit voor je woning verminderen:

  • (Studie)schulden
  • Partneralimentatie
  • Rood kunnen staan, creditcards, telefoon- of andere kredieten (als deze bij BKR geregistreerd staan)