Werkgeversverklaring

Een werkgeversverklaring is een document wat door je werkgever ingevuld wordt. Hierop staan vragen over jouw dienstverband en je inkomen. Je werkgever verklaart daarop je inkomen, gespecificeerd in onderdelen. Daarnaast geeft de werkgever aan of er sprake is van een vast of tijdelijk dienstverband, of hij de intentie heeft je een vaste aanstelling te geven en of de werkgever je bijvoorbeeld een lening heeft verstrekt.

Een werkgeversverklaring is voor een geldverstrekker een belangrijk document. De geldverstrekker krijgt daarin een beeld van het inkomen van jou als aanvrager. Daaruit moet blijken of je straks je maandelijkse lasten nog kan betalen. Het formulier mag geen fouten bevatten.

 

Aandachtspunten bij het invullen van een werkgeversverklaring

 1. De verklaring moet door één persoon ingevuld en ondertekend zijn
 2. De verklaring kan digitaal of met pen ingevuld worden
 3. Correcties, zoals doorhalingen en tipp-ex, zijn niet toegestaan
 4. Alle vragen moeten ingevuld of aangekruist zijn
 5. Vul de laatste gegevens voor ondertekening met pen (blauwe inkt) in:
  De werkgever ondertekent altijd onderaan de werkgeversverklaring. Vul hierbij ook de naam, plaats en datum van ondertekening in.
  Onderaan het formulier vult de werkgever ook de naam en het telefoonnummer in van de contactpersoon bij de werkgever via wie de geldverstrekker aanvullende informatie kan opvragen.
 6. Als er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of een tijdelijk dienstverband, dan moet de werkgever ook de ondertekening van de categorie “verklaring voortzetting dienstverband” apart ondertekend worden.
 7. Verklaring moet voorzien worden van een bedrijfsstempel (stempel niet op tekst plaatsen!)
 8. Verklaring is maximaal 3 maanden geldig

 

Werkgeversverklaring downloaden

Je kunt hieronder een blanco werkgeversverklaring downloaden zodat je de juiste versie van de werkgeversverklaring hebt.