Startersvrijstelling

Je hebt recht op de startersvrijstelling als je voldoet aan de volgende 4 voorwaarden:

  • Je verkrijgt op of na 1 januari 2021 een woning waarin je zélf voor langere tijd gaat wonen.
  • Je bent tussen de 18 en 35 jaar op het moment dat je de woning verkrijgt.
    Het moment van verkrijging is het moment van ondertekening van de notariële akte van levering.
  • Als je de woning verkrijgt mag de woningwaarde niet hoger zijn dan EUR 400.000. Het gaat om de waarde van de volledige woning. Bij deze waarde horen ook aanhorigheden, zoals de tuin, garage en schuur.
  • Je hebt niet eerder gebruikgemaakt van de startersvrijstelling.

Had je al eerder een koopwoning? Dan kun je toch in aanmerking komen voor de startersvrijstelling, zolang je maar voldoet aan de voorwaarden.