Starterslening

De starterslening is een lening waarmee je nét een beetje extra kunt lenen voor de aankoop van je eerste woning. De starterslening overbrugt het verschil tussen de prijs van een eerste huis en het bedrag dat een starter bij een geldverstrekker kan lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie. Deze lening wordt aangeboden door SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) en je gemeente. Hierdoor is de aankoop van een eerste woning misschien net wél mogelijk.

Niet iedere gemeente heeft een starterslening, de gemeente bepaalt zelf of en aan wie zij de starterslening wil verstrekken. Kijk hier voor meer informatie over de starterslening.

Voor een starterslening zijn er de eerste drie jaar geen maandlasten.